AINA ILMAINEN PALAUTUS JA ILMAINEN TOIMITUS YLI 50€ TILAUKSIIN

Tietosuoja - ja rekisteriseloste

Rekisteröityminen
Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Pyydämme sinulta vain tilauksen toimittamiseksi tarpeelliset henkilötiedot.

Tilauksen yhteydessä tai muutoin voit kuitenkin halutessasi rekisteröityä asiakkaaksi, jolloin hyväksyt henkilötietojesi liittämisen asiakasrekisteriin. Tämä helpottaa tilausten tekemistä jatkossa ja mahdollistaa sen, että näet omalla asiakastililläsi rekisteröitymisen jälkeen tekemäsi tilaukset. Voit myös halutessasi liittyä ilmoittamalla halustasi saada uutiskirjeitä ja tietoja tarjouksista sähköpostiisi. Hyväksyt tuolloin sen, että keräämme yhteystiedot asiakasrekisteriin ja käytämme niitä omassa markkinoinnissa uutiskirjeiden lähettämistä varten. Emme siis jaa niitä kenellekään ulkopuoliselle taholle, 

Yksityisyys ja tietosuoja
Asiakastiedot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan tallenna pankkiyhteystietojasi tai luottokorttitietojasi.

REKISTERINPITÄJÄ
BohoHome.fi (Y-tunnus: 3176928-5)
Hietapellonkatu 7
15160 LAHTI
044 9888 317, info.bohohome@gmail.com

REKISTERIEN NIMET
Asiakasrekisteri, tilausrekisteri sekä uutiskirjeiden tilaajien asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt asiakkaaksi, tehnyt tilauksen tai tilannut uutiskirjeen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja kerätään vain asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin asiakkaan oma suostumus tai oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen sekä kilpailuihin ja arvontoihin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin ja pyytää poistamaan tietonsa järjestelmästämme ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info.bohohome@gmail.com.

REKISTERIEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteri: nimi, sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, markkinointikampanjoihin (esim. arvontoihin) osallistumiseen sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

HUOM! Emme kerää emmekä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja eikä ne meille myöskään tilausten yhdessä välity millään tavoin.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot tietojärjestelmissä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat suoramarkkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.